TEST INTENTIO – CONSENSIO (TIC) – narzędzie do badania potencjału motywacyjnego w sytuacji pracy

 
Autor: dr Victor Wekselberg

Opis testu

Test Intentio Consensio mierzy dwie globalne cechy osobowości, które mają największy wpływ na motywację w pracy. Cechy te mają także wpływ na szereg postaw w organizacji, takich jak zaangażowanie organizacyjne czy identyfikacja z firmą, oraz kompetencje. Oprócz tych cech TIC mierzy także wewnętrzną dynamikę osobowości, która wpływa na poziom takich kompetencji, jak orientacja na zmiany i inicjatywa. Test zawiera 64 pytania w formie stwierdzeń. Wypełnianie testu zajmuje ok. 15 minut. Test jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez psychologów i został opublikowany wspólnie z Pracownią Testów Psychologicznych.

 

Posłuchaj, co na temat testu TIC mówi jego autor – dr Victor Wekselberg

 

 

 

Metodologia

Podstawą TIC jest koncepcja Poznawczych Osobowościowych Struktur Pracy Victora Wekselberga. Koncepcja zakłada, że cechy osobowości, takie jak gotowość do wkładania wysiłku w pracę – Intentio i gotowość do podejmowania współpracy – Consensio, mają kluczowe znaczenie w środowisku pracy.

W diagnozie cech "intentio" i "consensio" wykorzystano poznawcze podejście do osobowości prezentowane w teorii polskiego psychologa Wiesława Łukaszewskiego. W myśl tej teorii osobowość to struktura różnorodnych informacji zorganizowanych hierarchicznie, które występują w postaci: wizji – jak być powinno, modeli – jak jest oraz programów – jak skutecznie działać. Informacje te dotyczą tego, jak osoba postrzega samą siebie, swoje otoczenie oraz swoje relacje z otoczeniem.

 

Zalety

 • Potwierdzona użyteczność testu w rekrutacji i selekcji
 • Sprawdzony sposób identyfikowania talentów w organizacji
 • Automatyczny raport zawierający opis wyników testowych i wskazówki interpretacyjne dla psychologa
 • Platforma elektroniczna ułatwiająca prowadzenie dużych procesów selekcyjnych

 

Zastosowania

 • Selekcja na różnorodne stanowiska
 • Programy talentów
 • Diagnostyka w ramach coachingu
 • Budowaniu skutecznych zespołów
 • Badanie potrzeb szkoleniowych
   

 

CENNIK TESTU TIC

Poniższe ceny obowiązują od 02.06.2014 roku.

Liczba osób badanych

Cena za 1 osobę badaną (działania komercyjne)
w PLN

Cena za 1 osobę badaną dla uczelni wyższych
i studentów (w PLN)

1-100

70

14

101-250

60

12

251-500

50

10

501 i więcej

40

8

 

Rekomendujemy wzięcie udziału w jednodniowym szkoleniu certyfikującym,  które przygotowuje do pełnego wykorzystania wszystkich możliwości narzędzia.

Platforma do realizacji badań testowych https://platforma.test-tic.pl/users/login

Do pobrania:

 

Zapraszamy do kontaktu

dr Anna Bugalska
Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Organizacyjnych
abugalska@ibd.pl, tel. 695 114 411
kontakt@ibd.pl, tel. (22) 618 85 83

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).
template_PageSubMenu_doradztwo_badania.php