Test TIC – Ocena osobowościowego potencjału w sytuacji pracy

Terminy i lokalizacje: 06.03.2017 - 06.03.2017, Gdańsk
27.03.2017 - 27.03.2017, Warszawa
10.04.2017 - 10.04.2017, Katowice
24.04.2017 - 24.04.2017, Kraków
08.05.2017 - 08.05.2017, Wrocław
29.05.2017 - 29.05.2017, Poznań
12.06.2017 - 12.06.2017, Warszawa
Czas trwania: 8 godz., 1 dzień
Opis sesji: 1 sesja
Cena - zw. z VAT: 1200 PLN

Test TIC (Test Intentio Consensio) mierzy dwie globalne cechy osobowości - gotowość do wkładania wysiłku w pracę (intentio) i gotowość do podejmowania współpracy (consensio). Te cechy mają największy wpływ na motywację w pracy, w tym na wiele postaw w organizacji, takich jak zaangażowanie organizacyjne, identyfikacja z firmą, oraz kompetencje. Oprócz tych cech TIC mierzy także wewnętrzną dynamikę osobowości, która wpływa na poziom takich kompetencji, jak orientacja na zmiany i inicjatywa.

Test zawiera 64 pytania w formie stwierdzeń, a jego wypełnianie zajmuje ok. 15 minut. Test jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez psychologów i został opublikowany wspólnie z Pracownią Testów Psychologicznych.

Zaloguj się:

PLATFORMA TIC ON LINE

 

Posłuchaj, co na temat testu TIC mówi jego autor - dr Victor Wekselberg.

 

Cele szkolenia

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • podstaw teoretycznych narzędzia: Teoria Osobowości W. Łukaszewskiego, Teoria Poznawczych Osobowościowych Struktur Pracy V. Wekselberga,
 • budowy testu, skal głównych i szczegółowych, z których składa się narzędzie,
 • właściwości psychometrycznych narzędzia i danych walidacyjnych.

Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

 • łączenia wiedzy o koncepcji leżącej u podstaw TIC z wiedzą na temat diagnozy psychologicznej,
 • interpretacji wyników na różnych poziomach analizy: cechy globalne i cechy szczegółowe,
 • interpretacji TIC w odniesieniu do innych źródeł danych o osobie badanej: CV, wyniki innych przykładowych testów,
 • stosowania TIC w obszarze selekcji i rozwoju.

Wykształcenie i utrwalenie postaw, polegających przede wszystkim na zrozumieniu, że:

 • TIC jest tylko jednym z elementów diagnozy psychologicznej,
 • konieczne jest krzyżowanie wyników TIC z innymi danymi: CV, wyniki innych testów, dane z wywiadu,
 • należy wykorzystywać pełne spektrum interpretacji testu: analiza wyników na poziomie cech globalnych i cech szczegółowych.

Tematyka

Moduł I. Podstawy teoretyczne TIC

Moduł II. Struktura TIC i jego właściwości psychometryczne

Moduł III. Wprowadzenie do diagnozy z użyciem TIC

Moduł IV. Analiza przypadków z wykorzystaniem TIC i innych narzędzi

 

D o  p o b r a n i a: Broszura Test TIC

 

Słowa kluczowe: testy, budowa testu, ocena osobowościowa, potencjał.

Metody szkoleniowe: miniwykład, case study, prezentacja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, case study.

 

dr Diana Malinowska

Psycholog organizacji, prowadzi badania naukowe nad zjawiskiem pracoholizmu wśród polskich menedżerów. Specjalizuje się w opracowywaniu narzędzi do oceny kompetencji pracowników. Szkoli z szeroko rozumianego rozwoju umiejętności pracowniczych...>>

dr Victor Wekselberg

Psychologią organizacji zajmuje się od 1975 roku.Tytuł doktora psychologii organizacji uzyskał w 1989 roku w Stevens Institute of Technology, Hoboken, NJ, USA. W pracy łączy solidną wiedzę naukową z bardzo praktycznym podejściem do konsultingu>>

Grzegorz Truszewski

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego. Związany z IBD Business School od 2008 roku. W tym czasie miał okazję zarządzać projektami na rynku polskim i europejskim dla największych polskich i zagranicznych firm, m.in. ABB, Alior Banku, Banku Pocztowego, Deutsche Banku, T-Mobile, Enea, Grupy Lotos, Makro Cash & Carry, PKN Orlen i wielu innych.>>

 

Szkolenie w grupie do 12 osób

Proponujemy pracę uczestników w grupie do 12 osób. Taka liczebność grupy pozwala przeprowadzić szkolenie w formie warsztatowej oraz dać możliwość każdemu słuchaczowi aktywnego uczestniczenia w szkoleniu.

Czas trwania: 1 dzień, 8 godzin dydaktycznych   

Cena szkolenia*: 1 200 zł brutto

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Cena każdego szkolenia obejmuje następujące elementy:

 • przeprowadzenie szkolenia wraz z jego ewaluacją
 • standardowy komplet materiałów szkoleniowych składający się z:
  • podręcznika do testu TIC
  • prezentacji w wersji papierowej dla uczestnika szkolenia
 • zaświadczenie IBD Business School

Miejsce: Warszawa

Test TIC - ocena osobowościowego potencjału w sytuacji pracy

Program szczegółowy

 

Polecamy lekturę ciekawego wywiadu z autorem testu, dr. Victorem Wekselbergiem, nie tylko o tym, jak stosować to narzędzie, ale także o praktycznym aspekcie psychologii organizacji i o wielu innych kwestiach, w tym nierzadko dość kontrowersyjnych. Autor psychologią organizacji zajmuje się od blisko 40 lat.

 

Moduł I. Podstawy teoretyczne TIC

 • Obszary diagnozy psychologicznej człowieka w pracy
 • Wprowadzenie do koncepcji teoretycznej narzędzia
 • Osobowościowe predyspozycje kluczowe w miejscu pracy – pracowitość i współpraca
 • Rozumienie osobowości jako struktury pojęć
 • Struktura osobowości w ujęciu W. Łukaszewskiego
 • Koncepcja Osobowościowych Struktur Poznawczych V. Wekselberga
 • Motywacja także jako efekt występowania rozbieżności

 

Moduł II. Struktura TIC i jego właściwości psychometryczne

 • Skale i podskale TIC
 • Rozumienie cech globalnych i cech składowych
 • Dane na temat rzetelności i trafności TIC

 

Moduł III. Wprowadzenie do diagnozy z użyciem TIC

 • TIC a inne narzędzia diagnozy psychologicznej
 • Cechy mierzone przez TIC a koncepcje innych konstruktów psychologicznych
 • Schemat interpretacji TIC

 

Moduł IV. Analiza przypadków z wykorzystaniem TIC i innych narzędzi

 • TIC a dane z CV, wywiadu, Assessment Center, testów kompetencyjnych
 • Krzyżowanie wyników TIC a kompletność i trafność diagnozy psychologicznej
 • Specyfika interpretacji TIC w selekcji
 • Specyfika interpretacji TIC w rozwoju
 • Interpretacja TIC – trudności i zagrożenia

 

 


Skontaktuj się z nami!

Programy otwarte

szkoleniaotwarte@ibd.pl,

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

Projekty zamknięte dla firm

kontakt@ibd.pl

tel. (22) 618 85 83

Przetargi

efs@ibd.pl

tel. 695 330 238, 695 330 173

 

single_posttype_t_ed_open.php

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).