Dyplom International MBA

 

Dyplom International MBA

Studenci uczestniczący w programie International MBA w IBD Business School będą jednocześnie zarejestrowani w Buckinghamshire New University i po spełnieniu wymogów programu otrzymają brytyjski dyplom MBA przyznany przez ten uniwersytet.

Buckighamshire New University przyznaje stopnie zawodowe i naukowe na podstawie swoich uprawnień jako instytucji szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii.

Według Ram Akredytacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego w Anglii, Walii i Irlandii Północnej, MBA posiada status stopnia magisterskiego poziomu 7. Wzór dyplomu przyznawanego przez Buckinghamshire New University prezentowany jest obok.

Razem z dyplomem MBA, Uniwersytet wyda transkrypt akademicki wyszczególniający zaliczone przez studenta moduły i uzyskane oceny.

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł International Master of Business Administration

Niezależnie od tytułu MBA nadanego przez Bukinghamshire New University, absolwenci programu otrzymają dyplom wydany przez IBD Business School.

IBD posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu menedżerów i rozwoju zarządzania w Polsce oraz krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Oferuje wiele programów certyfikowanych przez organizacje międzynarodowe, a jego angielskojęzyczne programy MBA są oferowane we współpracy z renomowanymi uniwersytetami i szkołami biznesu w Wielkiej Brytanii.

Program International MBA, prowadzony w języku angielskim i oferowany we współpracy z Buckinghamshire New University, posiada brytyjską gwarancję jakości, a uzyskany dyplom – wysoką wartość dla absolwenta.

 

Należy się spodziewać, że dyplom IMBA wydany przez IBD będzie nie tylko uznawany, ale  i wysoko ceniony przez polskich pracodawców.

Oba dyplomy, Buckinghamshire New University i IBD Business School,  wręczane są absolwentom na uroczystości promocji w Serocku lub Warszawie. Wysokiej rangi przedstawiciel Uniwersytetu w Buckinghamshire  jest obecny na tej uroczystości.