MBA to początek systematycznego rozwoju kwalifikacji menedżerskich

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

prof. Henryk Sterniczuk || Poszukując sposobów na dysponowanie skuteczną kadrą kierowniczą powinniśmy zatem doprowadzić do sytuacji, w której nasi ludzie będą z jednej strony świetnie znali biznes w jakim firma operuje, a z drugiej potrafili świetnie nim zarządzać. Ot i cała tajemnica stojąca za sukcesem jednych, ale i niedomaganiem innych organizacji. Umiejętność osiągania rezultatów jest więc sprawnością techniczną, czysto menedżerską, zaś znajomość biznesu to fachowość, celność w rozumieniu problemów i podejmowaniu decyzji o charakterze merytorycznym. Jedno nie działa bez drugiego. Potrzebujemy biegłości w obu sprawach.

Na trudne czasy - więcej praktycznej wiedzy, więcej umiejętności, więcej talentów

Kategorie: Artykuły, Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Katarzyna Nizińska || Budżet szkoleniowy przede wszystkim służy rozwojowi przyszłej kadry kierowniczej, inaczej – rezerwy kadrowej (tzw. high potential). Jest wydawany właśnie po to, aby zidentyfikować talenty, potem ocenić je, np. stosując metodę development centre, i w zależności od potrzeb, objąć tych pracowników programem szkoleniowym, co oczywiście wymaga zbudowania odpowiedniego planu rozwoju i jego konsekwentnej realizacji. Budżet jest przeznaczany także na coaching zewnętrzny.

Jak poprawić wartość prognostyczną metody assessment centre?

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Victor Wekselberg ||  Assessment center i development center (AC/ DC) jako narzędzia selekcyjno-rozwojowe stały się bardzo popularne w ciągu ostatniej dekady. Powstaje pytanie czy ich szerokie stosowanie w Polsce idzie w parze z jakością przygotowania i stosowania. Wątpliwości rodzą się, gdy uświadomimy sobie fakt, że firmy i ich specjaliści nie słyszeli o światowych standardach dla AC/DC.

Zatrzymać pracownika poprzez kształtowanie kultury organizacyjnej

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

dr Agnieszka Kozak || Bez względu na to, jakie pojawiają się definicje kultury organizacyjnej, zawsze możemy dokonać podziału na „kulturę słabą” i „kulturę mocną”. Z punktu widzenia pracownika i jego identyfikacji z firmą istotne jest to, że przedsiębiorstwa o silnej kulturze podejmują działania w celu jednoznacznego rozróżnienia, co jest pożądane, a co nie.

HR w rozdarciu: szansa na skok w przód

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Katarzyna Siewierska, dr Victor Wekselberg || Kryzys finansowy ma wpływ na wiele aspektów działania firm. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest w epicentrum zmian spowodowanych nową sytuacją ekonomiczną. Dwa aspekty tej sytuacji wydają się być najważniejsze. Po pierwsze, działy HR otrzymują nowe zadania związane ze zwolnieniami i innymi działaniami kadrowymi. Po drugie, HR jest także pod presją obniżki kosztów i jest zagrożony utratą zasobów.

O kryzysie współczesnego społeczeństwa, czyli nasza wesoła apokalipsa wciąż na nowo przeżywana

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

Bartosz Schauer || Jeśli chciałoby się wskazać jakieś zagadnienie, które od dłuższego czasu nie tylko jest stale obecne w intelektualnej tradycji zachodniej cywilizacji, ale którego popularność zdaje się być coraz większa, to niewątpliwie można by wymienić problem kryzysu nowoczesności. Wydaje się wręcz, że nowoczesność owa (czymkolwiek jest) w kryzysie tym pogrążona jest permanentnie, lub też, że stanowi on jej konstytutywny element.

Sprzedaż ubezpieczeń w czasach kryzysu a waga relacji z klientami

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

Anna Wolska ||  Rynek ubezpieczeniowy w Polsce zmienia się, a potrzeby ubezpieczeniowe Polaków i ich świadomość w tym zakresie rosną w szybkim tempie. W tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji już dzisiaj warto pomyśleć o tym, jak ten rynek będzie wyglądał za kilka lat i poczynić odpowiednie przygotowania. Kiedy rynek ubezpieczeniowy w Polsce zostanie nasycony ubezpieczeniami, tak jak ma to miejsce w większości krajów Unii Europejskiej, oznaczać to będzie, że pozyskanie nowego klienta będzie możliwe głównie dzięki przejęciu go od konkurencji.

Bohater naszych dni, czyli krótka rozprawka o pieniądzu

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

dr Agnieszka Kozak ||  Ludzie używają pieniądza jako narzędzia władzy i wywierania wrażenia na innych. Jest on wyznacznikiem i miarą sukcesu. Przypisuje się mu moc zdobywania akceptacji społecznej, prestiżu, bezpieczeństwa, wolności, miłości czy satysfakcji osobistej. Mają zatem pieniądze aspekty symboliczne i społeczne, wpływają na ludzką motywację, dobrostan i stosunki z innymi ludźmi.

Nowoczesne koncepcje zarządzania wiedzą

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

Magdalena Olechnowicz ||  W latach 80., jak piszą Gasparski i Dąbrowski, nastała moda na termin „społeczeństwo oparte na wiedzy” (Gasparski 2003), przy czym u źródeł popularności tego określenia leży istotnie większy udział wiedzy jako zasobu, w stosunku do innych środków produkcji, w porównaniu do dziesięcioleci poprzednich. Zarządzanie wiedzą jest postrzegane jako kluczowe źródło wzrostu i powodzenia biznesu z dwóch powodów: po pierwsze, w rozwiniętych gospodarkach sektory oparte na sile roboczej i kapitałochłonne tracą na znaczeniu, a rosną organizacje powiązane z wiedzą i informacją.

Czy drobny przedsiębiorca może mieć do czynienia z wywiadem skarbowym

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo

Krzysztof Biernacki ||  Szeroki zakres kontroli skarbowej, która określona została w art. 1 UoKS1 jako dążenie do ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, determinuje szereg różnych form działań podejmowanych przez organy kontroli skarbowej.