Finanse

 

Przykładowe tematy programów kastomizowanych

Powyższy program jest realizowany w formule otwartej i zamkniętej

 

 • Analiza finansowo-ekonomiczna firmy
 • Excel w planowaniu i finansach
 • Formy i źródła finansowania przedsiębiorstw
 • Fuzje i przejęcia – aspekty prawne, finansowe oraz podatkowe
 • Finanse dla niefinansistów
 • Metody wyceny firmy
 • Narzędzia analizy finansowej w firmie
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Private Banking Program
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Studium controllingu operacyjnego
 • Zarządzanie finansami firmy
 • Zarządzanie płynnością finansową firmy
 • Zarządzanie portfelem papierów wartościowych
 • Zarządzanie ryzykiem w firmie
 • Zarządzanie wartością firmy

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  telefonicznego  lub e-mailowego w celu określenia Państwa oczekiwań oraz  przygotowania harmonogramu współpracy, w tym – w razie potrzeby – bezpośredniego spotkania przedstawicieli obu stron.

Ład Korporacyjny

 

Przykładowe tematy programów kastomizowanych

Powyższy program jest realizowany w formule otwartej i zamkniętej

 

 • Aspekty prawne, finansowe i podatkowe windykacji
 • Mechanizmy ochrony mniejszościowych udziałowców
 • Odpowiedzialność organów w spółkach kapitałowych
 • Odpowiedzialność prawna członków zarządów
 • Podatek akcyzowy
 • Podatek dochodowy od osób prawnych – warsztaty
 • Podatek VAT- aktualny stan prawny
 • Prawo autorskie
 • Profesjonalna rada nadzorcza
 • Rachunkowość finansowa dla niefinansistów
 • Zadania i odpowiedzialność komitetów rady nadzorczej
 • Zasady funkcjonowania corporate governance w spółkach – zadania, problemy, efektywność

 

D o  p o b r a n i a: Broszura-Kurs dla kandydatów na czlonkow rad nadzorczych

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  telefonicznego  lub e-mailowego w celu określenia Państwa oczekiwań oraz  przygotowania harmonogramu współpracy, w tym – w razie potrzeby – bezpośredniego spotkania przedstawicieli obu stron.