Czas trwania128 godz., 16 dniIlość sesji7

Najbliższe terminy

TerminMiejsceCena - zw. z VAT
17.11.2017 - 25.02.2018Warszawa8500 PLN
20.11.2017 - 27.02.2018Katowice8500 PLN
24.11.2017 - 11.03.2018Wrocław8500 PLN
24.11.2017 - 11.03.2018Kraków8500 PLN
01.12.2017 - 11.03.2018Warszawa8500 PLN
01.12.2017 - 11.03.2018Poznań8500 PLN
01.12.2017 - 11.03.2018Gdańsk8500 PLN
26.01.2018 - 13.05.2018Katowice8500 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Certified HR Business Partner

 

Zaawansowany i kompleksowy program przygotowujący do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera (HRBP) w organizacjach biznesowych różnych branż.

Uczestnicy zdobywają usystematyzowaną i praktyczną wiedzę z zarządzania zasobami ludzkimi, kształcą niezbędne kompetencje przede wszystkim w nowoczesnym strategicznym partnerstwie na poziomie najwyższego kierownictwa firm oraz w planowaniu i realizacji polityki personalnej, harmonijnie łączącej potrzeby i interesy pracodawców i pracowników.

 

D o  p o b r a n i a: Broszura Certified HR Business Partner

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

PARTNER PROGRAMU

 


Zobacz film z wypowiedzią dr Anny Bugalskiej na temat programu CHRBP

 

Cele szkolenia

 • Przygotowanie pracowników ze zróżnicowanym doświadczeniem w obszarze HR do sprawnego funkcjonowania w roli HRBP
 • Przekazanie całościowego rozumienia roli HR w organizacji, zrozumienie wszystkich procesów HR-owych
 • Poznanie i nauczenie kluczowych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystywanych w roli HRBP
 • Przygotowanie do wspierania kadry kierowniczej w procesach dotyczących zarządzania ludźmi

 

Grupa docelowa

 • HR Business Partnerzy potrzebujący kompetencji we wszystkich procesach zarządzania ludźmi w organizacji i umiejętności wspierania kadry kierowniczej i pracowników
 • Osoby rozpoczynające pracę w roli HRBP, a także zainteresowane jej podjęciem w przyszłości
 • Menedżerowie działów HR, osoby odpowiadające za rozwój pracowników w organizacji

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

Przygotowanie kompetentnego HR Business Partnera, posiadającego wiedzę o wszystkich procesach zarządzania ludźmi w organizacji

 • Nabycie umiejętności wykorzystywania podstawowych narzędzi HR w roli HRBP
 • Podniesienie sprawności HR-owca w realizacji zadań
 • Zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami pracy z ludźmi niezbędnymi do efektywnego realizowania roli HRBP w organizacji: coachingowymi, zarządzania konfliktami, prowadzenia spotkań

Celem szkolenia jest przygotowanie do sprawnego funkcjonowania w roli HRBP w przyszłości. Uczestnicy w trakcie 7 sesji w pełni zrozumieją wiedzę o roli HRBP, rozwinięte zostaną ich kompetencje pozwalające na skuteczne wykonywanie pracy na stanowisku HRBP, wpływające na efektywną współpracę z kadrą menedżerską.

Uczestnicy otrzymają też indywidualne wsparcie w ocenie i rozwoju swoich osobistych kompetencji. W ramach programu przewidziane jest badanie uczestników szkolenia autorskim narzędziem IBD, tj. ICP – oceną typu 360 stopni. Oceniani będą przez indywidualnie dobraną grupę respondentów. Efekt badania to wypracowanie Indywidualnego planu dalszego rozwoju kompetencji każdego uczestnika szkolenia HRBP.

 

Tematyka

Moduł I. Kompetencje HR. Rola HRBP, narzędzia HR w pracy HRBP

Moduł II. Kompetencje budowania wizerunku HRBP. Umiejętności pracy z grupą: prowadzenie warsztatów, prezentacji, spotkań i dyskusji przez HRBP

Moduł III. Coaching Fundamentals Certificate – na podstawie certyfikowanego programu Noble Manhattan Coaching

Moduł IV. Kompetencje rozwiązywania trudnych sytuacji. Trudne rozmowy, zarządzanie konfliktem i asertywność w pracy HRBP

Moduł V. Kompetencje zarządzania projektem przez HRBP. Przygotowywanie, realizacja i wdrażanie projektów przez HRBP

Moduł VI. Kompetencje zarządzania zmianą w roli HRBP

Moduł VII. Kompetencje menedżerskie. HRBP jako partner kadry kierowniczej w zarządzaniu zespołem

 

Podsumowanie cyklu szkoleniowego – sesja pytań, odpowiedzi, analiza własnych kompetencji w odniesieniu do oczekiwań stanowiska HRBP, budowanie własnego planu rozwoju.

WAŻNE! Realizacja programu umożliwia zaliczenie kursu coachingowego – Coaching Fundamentals Certificate (CFC) i rozpoczęcie procesu międzynarodowej certyfikacji, przyznawanej przez Noble Manhattan Coaching, Institute of Leadership & Management oraz International Institute of Coaching & Mentoring.

 

Metody szkoleniowe

Szkolenia prowadzone w formie warsztatów, wsparte prezentacjami multimedialnymi. Wykorzystywane metody szkoleniowe w trakcie programu:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje i moderacja prowadząca do wymiany doświadczeń i opinii
 • case studies oparte na praktycznych doświadczeniach z różnych firm i branż. Wyniki badań, najnowsze koncepcje, praktyczne modele działań
 • wideotrening
 • role play, scenki
 • filmy, fragmenty obrazujące przykłady omawianych treści
 • testy, kwestionariusze – indywidualna diagnoza potencjału i obszarów do rozwoju

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, HRBP, business partner, kompetencje HRBP, rola HRBP, narzędzia w pracy HRBP, zarządzanie projektami HR, zawód HRBP, kurs HRBP

Program szczegółowy

Szkolenie otwarte dla HRBP

 

MODUŁ I. KOMPETENCJE HR. Rola HRBP, narzędzia HR w pracy HRBP
3 dni

1. Strategiczne podejście do HR

2. Rozumienie kompetencji jako podstawy strategicznego zarządzania ludźmi

3. Procesy HR realizowane w organizacjach

4. Rola HRBP

5. Partnerstwo w biznesie: perspektywa strategiczna i operacyjna

 • Struktura HR dziś i docelowa
 • Kierunki zmiany roli HR
 • Typowe oczekiwania biznesu od HRBP
 • Typowe zadania HRBP w organizacjach
 • Filary skuteczności na stanowisku HRBP
 • Korzyści dla firmy z realizacji roli HRBP
 • Zagrożenia niespełnienia oczekiwań przez HRBP, obszary ryzyka ograniczającego pełnienie roli HRBP
 • Oczekiwane kompetencje od osoby pracującej na stanowisku HRBP
 • Sposób budowania zaufania pomiędzy  menedżerem a HRBP
 • Sposób rozpoznawania potrzeb biznesu i generowania rozwiązań
 • Sposób komunikacji HRBP z menedżerami w organizacji

6. Przykłady inicjatyw biznesowych, w których oczekiwane jest wsparcie HR

7. Oczekiwania w stosunku do HR w firmie, w jaki sposób ocenia się skuteczność/ efektywność funkcjonowania HR

8. Sposób komunikacji i budowania wizerunku HRBP

9. Omówienie najważniejszych narzędzi w pracy HRBP

 • Wywiad kompetencyjny
 • Mini AC, symulacje w procesach rekrutacji
 • Opisy stanowisk pracy
 • Adaptacja nowych pracowników
 • SOOP
 • MBO
 • Programy talent management
 • Przegląd narzędzi zarządzania rozwojem pracowników

 

Moduł II. KOMPETENCJE BUDOWANIA WIZERUNKU HRBP. Umiejętności pracy z grupą: prowadzenie warsztatów, prezentacji, spotkań i dyskusji przez HRBP.
2 dni

1. Prowadzenie warsztatów

 • Fazy i przebieg warsztatów – jak organizować czas i przestrzeń, by osiągnąć postawione cele na warsztacie
 • Wyciąganie wniosków z analizy oczekiwań grupy w celu zaplanowania warsztatu, dopasowanego do potrzeb grupy
 • Elastyczność programu – elastyczność trenera: jak to robić? Jak prowadzić dyskusje moderowane i realizować ćwiczenia, gdy mamy 5 minut, 20 lub 30
 • Symulacje prowadzenia warsztatów – indywidualny wideotrening z pogłębionym feedbackiem na bazie case study uczestników (ćwiczenie symulacji realnych przykładów)

2. Przygotowanie się do prezentacji

 • Nastawienie prezentera i praca nad sobą
 • Metody zarządzania tremą
 • Wygląd prezentera

3. Socjotechniczne techniki wywierania wpływu na odbiorcę wg Cialdiniego i Hogana – sztuka perswazji

4. Przeprowadzenie prezentacji

 • Start prezentacji – swobodne nawiązywanie kontaktu z odbiorcami
 • Kontakt z uczestnikami prezentacji
 • Zakończenie prezentacji
 • Symulacje prezentacji

5. Prowadzenie spotkań i dyskusji

 • Planowanie spotkania
 • Prowadzenie spotkania
 • Prowadzenie dyskusji
 • Facylitacja dyskusji grupowej
 • Radzenie sobie z trudnymi przypadkami
 • Co sprawia, że spotkanie jest udane? – ostateczne rekomendacje i najlepsze praktyki
 • Symulacje prowadzenia spotkań, dyskusji

 

MODUŁ III. KOMPETENCJE COACHINGOWE. Coaching Fundamentals Certificate
3 dni

Program umożliwia uczestnikom zdobycie międzynarodowych certyfikacji. Więcej informacji o programie

Dzień pierwszy – prowadzenie rozmowy i słuchanie
 • Coaching konwersacyjny
 • Sztuka prowadzenia rozmów
 • Jak wygląda dobra rozmowa?
 • Tworzenie przyjemnego klimatu rozmowy
 • Dlaczego warto być otwartym
 • Uczestnicy rozmowy
 • Rola Mówcy
 • Dobry słuchacz
 • Informacja zwrotna
 • Kiedy udzielać informacji zwrotnej?
 • Jak udzielać informacji zwrotnej w prawidłowy sposób?
 • Otrzymywanie informacji zwrotnej
 • Radzenie sobie z informacją zwrotną
 • Słuchanie, jako podstawowa umiejętność w coachingu
 • Jak dobrze umiemy słuchać?
 • Poziomy słuchania w coachingu
 • Różne rodzaje słuchania
 • Kim jest dobry słuchacz?
 • Wsłuchiwanie się w siebie
 • Koncentracja
 • Tworzenie przestrzeni wewnętrznej
 • Tworzenie przestrzeni u innych
 • Coaching a elementy osobiste coacha
 • Wykorzystanie ciszy
 • Coaching telefoniczny
 • Przerywanie
 • Emocje i odczucia
 • Przekonania
 • Poufność
 • Ograniczenia w coachingu
Dzień drugi – umiejętność zadawania pytań i model T-GROW
 • Czym jest pytanie?
 • Struktura pytania
 • Pytania a uwarunkowania społeczne
 • Wykorzystanie głosu
 • Typy pytań
 • Pytania mające na celu zwrócenie czyjejś uwagi
 • Pytania z prośbą o doprecyzowanie
 • Pytania, które wymuszają działanie
 • Pytania, które kwestionują dotychczasowy sposób myślenia
 • Pytania, które zmieniają sposób myślenia
 • Pytania typu „a gdyby”
 • Wykorzystanie presupozycji
 • Pytania problemowe
 • Inne techniki zadawania pytań
 • Schematy językowe
 • Model TGROW
 • Temat
 • Formularz do wypełnienia przed sesją coachingową
 • Ćwiczenie Koło Życia
 • Cel
 • Fakty/Rzeczywistość
 • Możliwości/Opcje
 • Plan działania
 • Formularz oceny zaangażowania
 • Zalety modelu T-GROW
Dzień trzeci – wartości i coaching w miejscu pracy
 • Czym są wartości?
 • Wartości w konkretnych dziedzinach
 • Ćwiczenia służące wydobywaniu głównych wartości
 • Określanie własnych głównych wartości
 • Ćwiczenia służące wydobywaniu wartości w konkretnych dziedzinach
 • Ćwiczenie pozwalające wydobyć wartości związane z karierą
 • Ćwiczenie pozwalające wydobyć wartości związane z coachingiem
 • Coaching w organizacji
 • Coach zewnętrzny wobec organizacji
 • Coach wewnętrzny w organizacji
 • Warunki stosowania coachingu w organizacji
 • Metody identyfikacji potrzeb coachingowych w organizacji
 • Zasady zarządzania procesem coachingu w organizacji
 • Ewaluacja procesu coachingowego w organizacji
 • Superwizja coacha wewnętrznego i zewnętrznego
 • Menedżer jako coach
 • Coaching jako narzędzie zarządzania
 • Korzyści płynące z coachingowego stylu zarządzania
 • Stosowania podejścia coachingowego w relacji menedżer-podwładny
 • Analiza wyzwań coachingowych menedżera
 • Wdrażania coachingu w codziennym życiu menedżera

 

Moduł IV. KOMPETENCJE ROZWIĄZYWANIA TRUDNYCH SYTUACJI. Trudne rozmowy, zarządzanie konfliktem i asertywność w pracy HRBP
2 dni

1. Prowadzenie trudnych rozmów w pracy HRBP

 • Rozmowy korygujące
 • Rozmowy oceniające
 • Rozmowy rozwojowe
 • Zwalnianie pracowników

2. Rozwiązywanie konfliktów

 • Narzędzia rozwiązywania trudnych problemów w zespołach pracowniczych
 • Stosowania skutecznych technik radzenia sobie z emocjami i napięciem własnym i zespołu w sytuacjach konfliktowych
 • Efektywne zachowania w sytuacjach konfliktowych
 • Przyczyny powstawania konfliktów – koło konfliktów
 • Etapy eskalacji konfliktu
 • Sposoby diagnozowania typów sytuacji konfliktowych
 • Strategie i metody rozwiązywania konfliktów
 • Postępowanie z „trudnymi” współpracownikami
 • Postawa asertywna w procesie rozwiązywania konfliktów

3. Asertywność w pracy HRBP

 • Czy jestem asertywny? – diagnoza własnej postawy
 • Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna)
 • Dostosowanie rodzaju asertywności do rozmówcy
 • Rozpoznanie własnych zachowań – „Mapa asertywności”
 • Identyfikacja głównych blokad naszej asertywności
 • Budowanie postawy asertywnej
 • Elementy zachowania asertywnego
 • Asertywna komunikacja jako podstawowe narzędzie osiągania celów i wywierania wpływu
 • Asertywne egzekwowanie celów i zadań
 • Narzędzia asertywności

 

MODUŁ V. KOMPETENCJE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM. Przygotowywanie, realizacja i wdrażanie projektów przez HRBP
2 dni

1. Zarządzanie projektem w świetle wprowadzania zmian organizacyjnych

2. Etapy projektów organizacyjnych:

 • definiowanie projektu,
 • planowanie projektu,
 • realizacja projektu,
 • zamknięcie projektu.

3. Uczestnicy projektów

4. Zarządzanie projektem:

 • zarządzanie celem i zakresem projektu,
 • zarządzanie czasem w projekcie,
 • zarządzanie zasobami w projekcie,
 • zarządzanie kosztami projektu,
 • zarządzanie zmianą,
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie,
 • zarządzanie jakością w projekcie,
 • zarządzanie komunikacją i raportowaniem w projekcie,
 • zarządzanie testem i wdrożeniem w projekcie.

5. Czynniki sukcesu w projekcie

 

Moduł VI. KOMPETENCJE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ W ROLI HRBP
2 dni

 1. Zarządzanie zmianą
 2. Pojęcie zmiany organizacyjnej
 3. Etapy wprowadzania zmian
 4. Inicjowanie zmian
 5. Planowanie zmian
 6. Zarządzanie procesem zmian – czynniki sukcesu zmiany
 7. Emocje pojawiające się w procesie zmian
 8. Dynamika grupy, faza rozwoju organizacji a proces zmiany
 9. Rola kadry kierowniczej w procesie zmiany
 10. Sposoby angażowania pracowników w zmiany
 11. Komunikacja w zmianie
 12. Zarządzanie reakcjami na zmianę, rozwiązywanie problemów podczas wdrażanej zmiany
 13. Przyczyny niepowodzeń zmian – analiza błędów

 

MODUŁ VII. KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE. HRBP jako partner kadry kierowniczej w zarządzaniu zespołem
2 dni

1. Rola szefa, kluczowe kompetencje oczekiwane od kierowników

2. Wizja swojej komórki organizacyjnej przez lidera

3. Przywództwo sytuacyjne i sposób pracy menedżera z pracownikami na różnym etapie rozwoju

 • Dojrzałość pracownika – charakterystyka, diagnoza
 • Funkcjonowanie menedżerów o różnych stylach i pracowników o różnych poziomach dojrzałości
 • „Motywacyjny katalog zachowań menedżerskich” – jakie działania menedżerskie motywują  pracowników o różnym typie dojrzałości zawodowej
 • Narzędzia transferu odpowiedzialności ‘w dół’: od D1 do D4 – w jakich sytuacjach postępować autokratycznie, a w jakich demokratycznie,  aby rozwijać ludzi
 • Komu i co delegować – delegowanie uprawnień

4. Rozmowy menedżerskie, które motywują o rozwijają kompetencje

5. Zasady motywującej komunikacji w rozwijaniu pracowników – jak zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich?

 • Expose szefa
 • Feedback codzienny, bieżący i cykliczny jako silny impuls do rozwoju zawodowego i podstawa do prowadzenia okresowych rozmów
 • Udzielanie i otrzymywanie bieżącej informacji zwrotnej
 • Formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych
 • Wyrażanie szacunku i uznania
 • Trudne sytuacje kierownicze i sposoby postępowania:
  – postawa roszczeniowa pracownika,
  – agresją (jawna i ukryta) w trakcie rozmów,
  – „negocjowanie” wynagrodzeń, ocen,
  – utrudnienia w obiektywizmie przekazywanych informacji, emocje.

Prowadzący

Prowadzący moduły

dr Anna Bugalska - senior trener/ senior konsultant

Dyrektor Projektów, członkini Rady Programowej IBD Business School
Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Od ponad 20 lat specjalizuje się w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Przez 15 lat pracowała na...>>

Jolanta Hanc - senior konsultant/ senior trener

Z wykształcenia polonistka, absolwentka podyplomowych studiów: Zarządzanie i Marketing na SGH oraz Profesjonalny Trener Biznesu w Akademii Koźmińskiego...>>

Małgorzata Klimowicz - senior konsultant/ senior trener

Absolwentka Zarządzania i Marketingu Politechniki Lubelskiej. Dyplomowany trener biznesu, certyfikowany trener NLP, Certyfikowany Trener Zastępowania...>>

Aureliusz Leżeński - senior trener/ coach

Dyrektor Szkoły Coachingu IBD-NMC i Działu Coachingu Systemowego w IBD Business School, członek Rady Programowej IBD Business School
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracował  w Polskiej Akademii Nauk. Ukończył kurs w europejskiej szkole biznesu INSEAD pod Paryżem....>>

Agnieszka Łakińska - senior konsultant/ senior trener

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Master of Business Administrationa University of Illinois at Urbana-Champagne...>>

Agnieszka Marczak-Czajka - coach/ praktyk NLP

Psycholog posiadający doświadczenie w doradztwie HR, dyplomowany coach Noble Manhattan Coaching (NMC), praktyk NLP. Wykorzystuje wiele metod w celu wzmocnienia...>>

Marcin Markowski - senior trener

Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, Akademii Dyplomatycznej przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w zakresie protokołu...>>

Elżbieta Mytych - senior konsultant

Dyrektor Projektów, członkini Rady Programowej IBD Business School
Jest absolwentką studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (specjalizacja teoria ekonomii) i EMBA Wharton Business School, University...>>

Beata Pietrzykowska-Stachnik - senior konsultant/ senior trener

Absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,  studiów podyplomowych na KUL oraz licznych szkoleń, m.in.  w obszarze budowania wizerunku...>>

Ewa Suchorzebrska-Bębenek - senior konsultant/ senior trener

Praktyk biznesu, 20 lat doświadczenia w HR w dużej międzynarodowej firmie z branży FMCG. Odpowiedzialna za tworzenie i wdrożenie polityki szkoleń...>>

Beata Wiernicka-Bełz - trener/ konsultant

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego. Ukończyła również Polsko-Niemieckie Studium Menadżerskie...>>

prof. dr hab. Piotr Olaf Żylicz - senior konsultant/ senior trener/ coach

Konsultant IBD Business School ds. projektów naukowych
Doktor  psychologii organizacji, od kilkunastu lat realizujący projekty konsultingowe dla biznesu. Pracuje również jako trener, głównie w obszarze...>>

Terminy

Warszawa

17-19.11.2017 sesja I
02-03.12.2017 sesja II
15-17.12.2017 sesja III
13-14.01.2018 sesja IV
27-28.01.2018 sesja V
10-11.02.2018 sesja VI
24-25.02.2018 sesja VII

01-03.12.2017 Sesja I
16-17.12.2017 Sesja II
12-14.01.2018 Sesja III
27-28.01.2018 Sesja IV
10-11.02.2018 Sesja V
24-25.02.2018 Sesja VI
10-11.03.2018 Sesja VII
Katowice

20-22.11.2017 Sesja I
04-05.12.2017 Sesja II
18-20.12.2017 Sesja III
15-16.01.2018 Sesja IV
29-30.01.2018 Sesja V
12-13.02.2018 Sesja VI
26-27.02.2018 Sesja VII

26-28.01.2018 sesja I
17-18.02.2018 sesja II
02-04.03.2018 sesja III
17-18.03.2018 sesja IV
07-08.04.2018 sesja V
21-22.04.2018 sesja VI
12-13.05.2018 sesja VII

 

Poznań

01-03.12.2017 Sesja I
16-17.12.2017 Sesja II
12-14.01.2018 Sesja III
27-28.01.2018 Sesja IV
10-11.02.2018 Sesja V
24-25.02.2018 Sesja VI
10-11.03.2018 Sesja VII

Wrocław

24-26.11.2017 Sesja I
09-10.12.2017 Sesja II
12-14.01.2018 Sesja III
27-28.01.2018 Sesja IV
10-11.02.2018 Sesja V
24-25.02.2018 Sesja VI
10-11.03.2018 Sesja VII

 

Kraków

24-26.11.2017 Sesja I
09-10.12.2017 Sesja II
12-14.01.2018 Sesja III
27-28.01.2018 Sesja IV
10-11.02.2018 Sesja V
24-25.02.2018 Sesja VI
10-11.03.2018 Sesja VII

 

Gdańsk

01-03.12.2017 Sesja I
16-17.12.2017 Sesja II
12-14.01.2018 Sesja III
27-28.01.2018 Sesja IV
10-11.02.2018 Sesja V
24-25.02.2018 Sesja VI
10-11.03.2018 Sesja VII

Warunki udziału

Cena szkolenia**: 8 500 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 8 900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

Referencje

Niniejszym chciałabym zarekomendować IBD Business School z siedzibą w Warszawie jako profesjonalnego, rzetelnego i solidnego organizatora szkoleń.W drugim półroczu 2016 r. miałam możliwość uczestnictwa w programie Certified HR Business Partner. Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Całość programu została przeprowadzona profesjonalnie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Trenerzy dedykowani do realizacji programu przekazali i podzielili się wieloma ciekawymi doświadczeniami oraz praktycznymi przykładami, z których część stała się dla mnie inspiracją do dalszego doskonalenia procesów HR oraz do dalszego rozwoju. W szczególności chciałabym podziękować Pani Annie Bugalskiej, która prowadziła zajęcia na najwyższym poziomie profesjonalizmu, bardzo ciekawie i z dużym zaangażowaniem, wykazując się ogromną wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
Teresa Miler Członek Zarządu Komplementariusza Firma Handlowa „Grześ”, sp. z o.o. sp.k.
Niniejszym, chciałabym złożyć serdeczne podziękowania dla Pana Waldemara Czachorowskiego, będącego trenerem w Instytucie Rozwoju Biznesu w Warszawie za przeprowadzenie sesji szkoleniowej nt.: Zarządzania projektem i zmianą”, która odbyła się 24/25 maja 2014 r. w ramach certyfikowanego projektu HR Biznes Partner. Wysoki poziom merytoryczny treningu, wykorzystane narzędzia, zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Instytut Rozwoju Biznesu to solidny i profesjonalny partner świadczący najwyższej jakości usługi z zakresu dostarczania wiedzy gwarantującej rozwój kompetencji menedżerskich.
Żaneta Wiśnik DROSED