International MBA

International Master of Business Administration - Studia International MBA

Studia International MBA po angielsku oferowane są we współpracy z Buckinghamshire New University. Program  skierowany jest do menedżerów i specjalistów pracujących lub planujących pracować w środowisku międzynarodowym.

Program International MBA trwa 24 miesiące, składa się z 8 modułów, cyklu warsztatów rozwijających kompetencje osobiste i zawodowe oraz pracy dyplomowej. Jest tak zaprojektowany, aby pomóc uczestnikom w sprostaniu wyzwaniom zarządzania w globalnym otoczeniu biznesowym. Studenci otrzymają dyplom MBA wydawany przez IBD Business School oraz oryginalny brytyjski dyplom wydawany przez Buckinghamshire New University.

D o  p o b r a n i a: International MBA - broszura

International MBA - dlaczego warto wybrać studia IMBA?

Międzynarodowa wiedza i doświadczenie

Mocna dawka aktualnej wiedzy i cennego międzynarodowego doświadczenia dzięki zawartości tematycznej programu, wielokulturowym grupom studentów i międzynarodowym projektom doradczym. Ponadto studenci mają okazję uczestniczenia w studyjnym wyjeździe zagranicznym.

Rozwój kompetencji i umiejętności miękkich

Rozbudowany cykl rozwoju kompetencji menedżerskich, realizowany w okresie trwania programu. Jest oparty na wieloletnim i unikalnym doświadczeniu IBD w rozwoju kompetencji menedżerskich w ramach realizacji dla firm programów szkoleniowych i doradczych.

Brytyjski dyplom Master of Business Administration

Program spełnia standardy jakości szkolnictwa wyższego Wielkiej Brytanii, cenione i uznawane na całym świecie za jedne z najwyższych. Absolwenci otrzymują brytyjski dyplom MBA Buckinghamshire New University, taki jaki otrzymują uczestnicy tego programu w Anglii.

Innowacyjna organizacja i metodyka studiów

Zajęcia są prowadzone w weekendy w formie comiesięcznych sesji rezydencyjnych. Część procesu dydaktycznego jest realizowana w ramach dynamicznego e-learningu. Obecność w kampusie w dni robocze jest ograniczona do niezbędnego minimum.

28 lat doświadczenia w edukacji menedżerskiej

IBD Business School od 1990 kształci kadry menedżerskie. Nasza oferta zawiera trzy programy MBA, które odzwierciedlają potrzeby biznesu w zglobalizowanej gospodarce. Adresujemy ją do ambitnych profesjonalistów zarządzania.

Zastosowanie cyfrowych modeli biznesowych

Program dostarcza aktualnej wiedzy z praktyki zarządzania. Zakres tematyczny programu, opracowany w 2016 roku w Buckinghamshire New University, odzwierciedla najnowsze trendy w zastosowaniu technologii cyfrowych w biznesie.

International MBA - o programie

Program International MBA  jest tak zaprojektowany, aby pomóc uczestnikom w sprostaniu wyzwaniom zarządzania w globalnym otoczeniu biznesowym. Rozwija umiejętności krytycznego i strategicznego myślenia oraz wyposaża uczestników w narzędzia niezbędne do rozwiązywania problemów w świecie, którego części są coraz bardziej wzajemnie ze sobą powiązane. Zarazem program ten stawia na rozwój perspektywy strategicznej oraz zintegrowanego i holistycznego spojrzenia na organizację. Uczestnicy programu mają możliwość studiowania zarządzania na poziomie zachowań indywidualnych, grupowych i organizacyjnych, jak również na poziomie obszarów funkcjonalnych, procesów i strategicznym.

 

Wykładowcami w tym programie są naukowcy i praktycy biznesu posiadający doświadczenie międzynarodowe i prezentują taką perspektywę w zakresie prowadzonych przez siebie przedmiotów. To umożliwia im wyposażenie studentów w umiejętności, które są niezbędne dla prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej.

Studenci naszego programu International MBA  mają możliwość nawiązania kontaktów z menedżerami reprezentującymi szeroki wachlarz dziedzin biznesu oraz różnorodne środowiska kulturowe. Korzystają z interaktywnych wykładów, studiów przypadków, symulacji biznesowych, dyskusji oraz rozmaitych form pracy zespołowej.

Cechami szczególnymi tego programu International MBA dla menedżerów, odróżniającymi go od wielu innych programów International  MBA w Polsce, jest także możliwość:

  • przygotowania międzynarodowych projektów biznesowych,
  • tworzenia idei nowych przedsięwzięć (start-upów) i przygotowania planów ich realizacji,
  • podjęcia studiów doktoranckich po uzyskaniu dyplomu IMBA.

 

Program pozwala uczestnikom zdobyć doświadczenie w realizacji projektów doradczych dla firm przy aktywnym wsparciu pracowników IBD Business School i Buckinghamshire New University, którzy mają rozległe doświadczenie praktyczne i biznesowe w doradztwie.

 

Oferujemy także możliwość studiowania na innych kampusach w Europie, gdzie program International MBA z Buckinghamshire New University jest realizowany. Ci z kandydatów, którzy wybiorą tę opcję, będzie do rzadka okazja do zdobycia doświadczenia w pracy w środowisku wielokulturowym i nawiązania zarówno zawodowych, jak i osobistych kontaktów, które będą podtrzymywane po skończeniu studiów MBA. Ponieważ firmy w coraz większym stopniu działają w globalnym środowisku biznesowym, możliwość studiowania za granicą znakomicie wzbogaca doświadczenie edukacyjne studentów, dobrze przygotowując ich do wyzwań związanych z przyszłą pracą w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym.

 

Po ukończeniu programu International MBA absolwenci będą mieli nie tylko dobrze rozwinięte umiejętności myślenia strategicznego, zintegrowanego i holistycznego o organizacji, ale także będą rozumieli, jakie umiejętności są wymagane od lidera, który potrafi skutecznie przeprowadzać zmiany w organizacji i rozwijać biznes.

Jakie umiejętności zdobędą studenci programu International MBA?

W trakcie trwania studiów studenci przejdą kolejno przez moduły zajęć, które poruszają różne kwestie prowadzenia biznesu w środowisku międzynarodowym. Zobacz jakie umiejętności posiądą absolwenci kierunku International MBA.

  • Finanse - w tej kwestii studenci dowiedzą się o międzynarodowym przepływie finansów oraz instrumentów finansowych funkcjonujących w na międzynarodowym rynku. Dowiedzą się o pozyskiwaniu środków z międzynarodowych źródeł oraz dowiedzą się o prawach i wzajemnych zobowiązaniach zagranicznych interesariuszy.
  • Strategie - tylko prawidłowe zrozumienie komunikacji, narzędzi komunikacyjnych, finansów oraz wielu innych czynników pozwoli międzynarodowemu przedsiębiorcy odnieść sukces finansowy. Dlatego w programie studiów International MBA przewidziano moduły, które pozwolą skutecznie planować międzynarodowe strategie biznesowe.
  • Liderowanie - sprawny menedżer to klucz do skutecznego działania podległych mu ludzi. Szczególnie w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym rola lidera jest bardzo ważna, gdyż musi on umieć zarządzać grupą pracowników pochodzących z innych państw i kultur. Studia Internetional MBA pozwalają zdobyć takie umiejętności.
  • Logistyka - umiejętność sprawnego zarządzania operacjami decydują o jakości świadczonych usług oraz lojalności kontrahentów. Rynek międzynarodowy może stwarzać więcej niedogodności niż rynki krajowe, dlatego szczególnie istotna jest tu wiedza, jak radzić sobie z poszczególnymi trudnościami.
  • Projekt - rynek międzynarodowy daje wiele możliwości rozwoju firmy, ponieważ w różnych częściach świata potrzeby i motywacje konsumentów mogą znacznie się od siebie różnić. Program International MBA da Ci wiedzę i umiejętności, dzięki którym zdobywanie kolejnych rynków stanie się łatwiejsze.

Dowiedz się więcej o pozostałych programach MBA: Studia MBA

Studia International MBA - dla kogo?

Studia International MBA skierowane są do menedżerów i specjalistów pracujących lub planujących pracować w środowisku międzynarodowym. Został zaprojektowany dla uczestników pragnących szybko i skutecznie zbudować swoją początkową karierę a następnie awansować na wyższe stanowiska, które wymagają nie tylko bardziej rozległej i zaawansowanej wiedzy menedżerskiej, ale również rozwiniętych umiejętności personalnych i interpersonalnych. W szczególności program rozwija zdolności przywódcze, umiejętności budowania biznesu oraz przeprowadzania zmian w organizacji.

Idealni uczestnicy tego programu to  specjaliści, którzy są ambitni, wykazują potrzebę rozwoju intelektualnego, posiadają motywację do osiągania celów, są ciekawi świata i chętnie współdziałają w zespołach wielokulturowych. Jesteśmy zwłaszcza zainteresowani młodymi, dynamicznymi kandydatami, którzy nie mają jeszcze ugruntowanej kariery zawodowej, ale z otwartą głową podchodzą do nowych  możliwości zawodowych i biznesowych.

Dowiedz się więcej o warunkach przyjęcia na studia IMBA: Rekrutacja i opłaty International MBA

Stypendia w USA i Brazylii

Zakwalifikowanych kandydatów na studia MBA w IBD Business School zapraszamy do udziału w konkursie stypendialnym na kilkutygodniowe programy menedżerskie,  realizowane w brazylijskiej International Business School-Americas  w Sao Paolo i kalifornijskim University of La Verne.

Szczegółowe informacje: