International MBA

International Master of Business Administration – Studia International MBA

Studia International MBA po angielsku oferowane są we współpracy z Buckinghamshire New University. Program  skierowany jest do menedżerów i specjalistów pracujących lub planujących pracować w środowisku międzynarodowym.

 

International MBA

 

Program International MBA trwa 24 miesiące, składa się z 8 modułów, cyklu warsztatów rozwijających kompetencje osobiste i zawodowe oraz pracy dyplomowej. Jest tak zaprojektowany, aby pomóc uczestnikom w sprostaniu wyzwaniom zarządzania w globalnym otoczeniu biznesowym. Studenci otrzymają dyplom MBA wydawany przez IBD Business School oraz oryginalny brytyjski dyplom wydawany przez Buckinghamshire New University.

 

International MBA

 

 

D o  p o b r a n i a: International MBA – broszura

International MBA – dlaczego warto wybrać studia IMBA?

Międzynarodowa wiedza i doświadczenie

Mocna dawka aktualnej wiedzy i cennego międzynarodowego doświadczenia dzięki zawartości tematycznej programu, wielokulturowym grupom studentów i międzynarodowym projektom doradczym. Ponadto studenci mają okazję uczestniczenia w studyjnym wyjeździe zagranicznym.

Rozwój kompetencji i umiejętności miękkich

Rozbudowany cykl rozwoju kompetencji menedżerskich, realizowany w okresie trwania programu. Jest oparty na wieloletnim i unikalnym doświadczeniu IBD w rozwoju kompetencji menedżerskich w ramach realizacji dla firm programów szkoleniowych i doradczych.

Brytyjski dyplom Master of Business Administration

Program spełnia standardy jakości szkolnictwa wyższego Wielkiej Brytanii, cenione i uznawane na całym świecie za jedne z najwyższych. Absolwenci otrzymują brytyjski dyplom MBA Buckinghamshire New University, taki jaki otrzymują uczestnicy tego programu w Anglii.

Innowacyjna organizacja i metodyka studiów

Zajęcia są prowadzone w weekendy w formie comiesięcznych sesji rezydencyjnych. Część procesu dydaktycznego jest realizowana w ramach dynamicznego e-learningu. Obecność w kampusie w dni robocze jest ograniczona do niezbędnego minimum.

28 lat doświadczenia w edukacji menedżerskiej

IBD Business School od 1990 kształci kadry menedżerskie. Nasza oferta zawiera trzy programy MBA, które odzwierciedlają potrzeby biznesu w zglobalizowanej gospodarce. Adresujemy ją do ambitnych profesjonalistów zarządzania.

Zastosowanie cyfrowych modeli biznesowych

Program dostarcza aktualnej wiedzy z praktyki zarządzania. Zakres tematyczny programu, opracowany w 2016 roku w Buckinghamshire New University, odzwierciedla najnowsze trendy w zastosowaniu technologii cyfrowych w biznesie.

International MBA – o programie

Program International MBA  jest tak zaprojektowany, aby pomóc uczestnikom w sprostaniu wyzwaniom zarządzania w globalnym otoczeniu biznesowym. Rozwija umiejętności krytycznego i strategicznego myślenia oraz wyposaża uczestników w narzędzia niezbędne do rozwiązywania problemów w świecie, którego części są coraz bardziej wzajemnie ze sobą powiązane. Zarazem program ten stawia na rozwój perspektywy strategicznej oraz zintegrowanego i holistycznego spojrzenia na organizację. Uczestnicy programu mają możliwość studiowania zarządzania na poziomie zachowań indywidualnych, grupowych i organizacyjnych, jak również na poziomie obszarów funkcjonalnych, procesów i strategicznym.

 

Wykładowcami w tym programie są naukowcy i praktycy biznesu posiadający doświadczenie międzynarodowe i prezentują taką perspektywę w zakresie prowadzonych przez siebie przedmiotów. To umożliwia im wyposażenie studentów w umiejętności, które są niezbędne dla prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej.

Studenci naszego programu International MBA  mają możliwość nawiązania kontaktów z menedżerami reprezentującymi szeroki wachlarz dziedzin biznesu oraz różnorodne środowiska kulturowe. Korzystają z interaktywnych wykładów, studiów przypadków, symulacji biznesowych, dyskusji oraz rozmaitych form pracy zespołowej.

Cechami szczególnymi tego programu International MBA dla menedżerów, odróżniającymi go od wielu innych programów International  MBA w Polsce, jest także możliwość:

  • przygotowania międzynarodowych projektów biznesowych,
  • tworzenia idei nowych przedsięwzięć (start-upów) i przygotowania planów ich realizacji,
  • podjęcia studiów doktoranckich po uzyskaniu dyplomu IMBA.

 

Program pozwala uczestnikom zdobyć doświadczenie w realizacji projektów doradczych dla firm przy aktywnym wsparciu pracowników IBD Business School i Buckinghamshire New University, którzy mają rozległe doświadczenie praktyczne i biznesowe w doradztwie.

Po ukończeniu programu International MBA absolwenci będą mieli nie tylko dobrze rozwinięte umiejętności myślenia strategicznego, zintegrowanego i holistycznego o organizacji, ale także będą rozumieli, jakie umiejętności są wymagane od lidera, który potrafi skutecznie przeprowadzać zmiany w organizacji i rozwijać biznes.

Jakie umiejętności zdobędą studenci programu International MBA?

W trakcie trwania studiów studenci przejdą kolejno przez moduły zajęć, które poruszają różne kwestie prowadzenia biznesu w środowisku międzynarodowym. Zobacz jakie umiejętności posiądą absolwenci kierunku International MBA.

  • Finanse – w tej kwestii studenci dowiedzą się o międzynarodowym przepływie finansów oraz instrumentów finansowych funkcjonujących w na międzynarodowym rynku. Dowiedzą się o pozyskiwaniu środków z międzynarodowych źródeł oraz dowiedzą się o prawach i wzajemnych zobowiązaniach zagranicznych interesariuszy.
  • Strategie – tylko prawidłowe zrozumienie komunikacji, narzędzi komunikacyjnych, finansów oraz wielu innych czynników pozwoli międzynarodowemu przedsiębiorcy odnieść sukces finansowy. Dlatego w programie studiów International MBA przewidziano moduły, które pozwolą skutecznie planować międzynarodowe strategie biznesowe.
  • Liderowanie – sprawny menedżer to klucz do skutecznego działania podległych mu ludzi. Szczególnie w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym rola lidera jest bardzo ważna, gdyż musi on umieć zarządzać grupą pracowników pochodzących z innych państw i kultur. Studia Internetional MBA pozwalają zdobyć takie umiejętności.
  • Logistyka – umiejętność sprawnego zarządzania operacjami decydują o jakości świadczonych usług oraz lojalności kontrahentów. Rynek międzynarodowy może stwarzać więcej niedogodności niż rynki krajowe, dlatego szczególnie istotna jest tu wiedza, jak radzić sobie z poszczególnymi trudnościami.
  • Projekt – rynek międzynarodowy daje wiele możliwości rozwoju firmy, ponieważ w różnych częściach świata potrzeby i motywacje konsumentów mogą znacznie się od siebie różnić. Program International MBA da Ci wiedzę i umiejętności, dzięki którym zdobywanie kolejnych rynków stanie się łatwiejsze.

Jaki otrzymasz dyplom?

Studenci, którzy spełnią wszystkie wymogi programu International MBA, otrzymują brytyjski dyplom Buckinghamshire New University oraz transkrypt akademicki wyszczególniający zaliczone przez studenta moduły i uzyskane oceny. Ponadto absolwenci programu otrzymają dyplom wydany przez IBD Business School.

Dowiedz się więcej o pozostałych programach MBA: Studia MBA

Studia International MBA – dla kogo?

Studia International MBA skierowane są do menedżerów i specjalistów pracujących lub planujących pracować w środowisku międzynarodowym. Został zaprojektowany dla uczestników pragnących szybko i skutecznie zbudować swoją początkową karierę a następnie awansować na wyższe stanowiska, które wymagają nie tylko bardziej rozległej i zaawansowanej wiedzy menedżerskiej, ale również rozwiniętych umiejętności personalnych i interpersonalnych. W szczególności program rozwija zdolności przywódcze, umiejętności budowania biznesu oraz przeprowadzania zmian w organizacji.

Idealni uczestnicy tego programu to  specjaliści, którzy są ambitni, wykazują potrzebę rozwoju intelektualnego, posiadają motywację do osiągania celów, są ciekawi świata i chętnie współdziałają w zespołach wielokulturowych. Jesteśmy zwłaszcza zainteresowani młodymi, dynamicznymi kandydatami, którzy nie mają jeszcze ugruntowanej kariery zawodowej, ale z otwartą głową podchodzą do nowych  możliwości zawodowych i biznesowych.

Dowiedz się więcej o warunkach przyjęcia na studia IMBA: Rekrutacja i opłaty International MBA

Stypendia w USA i Brazylii

Zakwalifikowanych kandydatów na studia MBA w IBD Business School zapraszamy do udziału w konkursie stypendialnym na kilkutygodniowe programy menedżerskie,  realizowane w brazylijskiej International Business School-Americas  w Sao Paolo i kalifornijskim University of La Verne.

Szczegółowe informacje: