Optymalne wykorzystanie kompetencji pokoleń. Model podnoszenia konkurencyjności firmy

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Anna Bugalska, Iwona Ostrowska || Zgodnie z prognozą na lata 2008–2035 liczba ludności Polski będzie się stale zmniejszać, i to w coraz szybszym tempie (spadek o ok. 5, 6 proc. w ostatnim roku). Zmieni się też struktura ludności według wieku, udział osób w wieku produkcyjnym spadnie do 2035 roku o ponad 7 proc. Skutki tego odczuwamy już dziś w postaci wydłużenia wieku emerytalnego. Pracodawcy powinni zatem zadbać o efektywne wykorzystanie kompetencji zatrudnianych pracowników. Dotyczy to wszystkich zatrudnianych pokoleń.

Mierniki sesji. Kryteria skuteczności AC i DC

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Katarzyna Sobieraj || W artykule są omówione wyniki badania ankietowego, które w ub. r. przeprowadziły Instytut Rozwoju Biznesu i Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem. Dotyczyło ono kryteriów skuteczności AC/DC. Autorka, Katarzyna Sobieraj, opisuje wyniki m.in. w odniesieniu do znajomości międzynarodowych standardów i reguł etycznych, kwestii przygotowania asesorów, znaczenia informacji zwrotnej czy trudnego problemu doboru kompetencji.

Raport z badania „Kryteria sukcesu w stosowaniu Assessment Centre i Development Centre”

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

Adresaci badania ankietowego: pracownicy działów HR; badanie przeprowadzono w listopadzie 2012 roku. Celem ankiety było zebranie informacji o praktyce stosowania Assessment i Development Centre. analizy statystyczne przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych od 39 respondentów. Raport zaprezentowany 12.12.2012 roku podczas XI Spotkania Eksperckiego w Centrum Szkoleniowym Instytutu, Warszawa, ul. Sienna 73.

Co czyni z człowieka dobrego przywódcę? Rozmowa o motywowaniu menedżerów

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

prof. Olaf Żylicz || Silny wizją, działaniem, pokorą. Zdecydowany w realizacji tego, w co wierzy, ale jednocześnie szukający prawdy o sobie, nie obawiający się ujawnienia własnych błędów. Charyzmatyczny właśnie dzięki swojej autentyczności. To punkt wyjścia w rozmowie Hanny Rydlewskiej z Chilli ZET z prof. Olafem Żyliczem o przywództwie, o jego polskiej specyfice, o zachodnich wzorcach…

Raport z badania „Stosowanie testów w biznesie”

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

Raport przygotowany przez Instytut Rozwoju Biznesu, Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem i Pracownię Testów Psychologicznych, zaprezentowany podczas konferencji „Testy w biznesie. Standardy a praktyka”, które odbyła się w Centrum Konferencyjnym Instytutu w Serocku 11 marca 2011 roku. Patroni medialni: HRNews, nf.pl, Puls Biznesu, Bizneswieszjak.pl, „Personel i Zarządzanie”. Wyniki badania ankietowego zaprezentowała dr Aleksandra Jaworowska, Prezes Pracowni Testów Psychologicznych PTP.

Raport z badania „System ocen metodą 360 stopni”

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni. Centrum Szkoleniowe Sienna w Warszawie, 16.09.2011. Prezentacja wyników badania ankietowego – dr Victor Wekselberg, dr Diana Malinowska.

Gdzie jestem i gdzie chcę być. Rozmowa o zaangażowaniu

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Agata Wiśniewska-Szałek || Czym jest zaangażowanie? W pracę, związek, hobby? Osoba zaangażowana chce i potrafi wkładać wysiłek w osiągnięcie postawionego zadania, celu. Aby zaangażowanie było rzeczywistym, muszą być spełnione trzy warunki. Po pierwsze, osoba zaangażowana mówi i myśli pozytywnie o przedmiocie swojego działania, bo czerpie przecież z tego satysfakcję; po drugie, chce być częścią np. organizacji czy związku, w których działa; po trzecie, jest gotowa do wysiłku na rzecz osiągnięcia celu.

Przywództwo w czasach kryzysu. Nagrody IRB

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka

Konferencja  ||  Podczas konferencji „Przywództwo w czasach kryzysu” z prelekcją na temat przywództwa kooperacyjnego wystąpiło dwoje ekspertów Instytutu Rozwoju Biznesu: dr Beatricze Andrzejewska oraz dr Olaf P. Żylicz. Instytut ufundował także nagrody dla uczestników spotkania.

Rozwiązania HR - III edycja. Nagrody IRB

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka

Konferencja ||  W III edycji konferencji „Rozwiązania HR”, zorganizowanej Wolters Kluwer 17 kwietnia 2012 roku z prelekcją wystąpiła dr Anna Bugalska, a wydarzeniem towarzyszącym były stoiska promocyjne partnerów i sponsorów, w tym Instytutu Rozwoju Biznesu. Ufundowaliśmy atrakcyjne nagrody dla uczestników konferencji.

Ocena wieloźródłowa

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Anna Bugalska || Jak przeprowadzać ocenę 360 stopni na najwyższym poziomie? 67 proc. firm stosujących ocenę 360 stopni jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z jej stosowania, a 25 proc. organizacji w najbliższym czasie planuje jej wdrożenie. Co sprawia, że ocena 360 stopni jest tak dobrze postrzegana?