Gdzie jestem i gdzie chcę być. Rozmowa o zaangażowaniu

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Agata Wiśniewska-Szałek || Czym jest zaangażowanie? W pracę, związek, hobby? Osoba zaangażowana chce i potrafi wkładać wysiłek w osiągnięcie postawionego zadania, celu. Aby zaangażowanie było rzeczywistym, muszą być spełnione trzy warunki. Po pierwsze, osoba zaangażowana mówi i myśli pozytywnie o przedmiocie swojego działania, bo czerpie przecież z tego satysfakcję; po drugie, chce być częścią np. organizacji czy związku, w których działa; po trzecie, jest gotowa do wysiłku na rzecz osiągnięcia celu.

Przywództwo w czasach kryzysu. Nagrody IRB

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka

Konferencja  ||  Podczas konferencji „Przywództwo w czasach kryzysu” z prelekcją na temat przywództwa kooperacyjnego wystąpiło dwoje ekspertów Instytutu Rozwoju Biznesu: dr Beatricze Andrzejewska oraz dr Olaf P. Żylicz. Instytut ufundował także nagrody dla uczestników spotkania.

Rozwiązania HR - III edycja. Nagrody IRB

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka

Konferencja ||  W III edycji konferencji „Rozwiązania HR”, zorganizowanej Wolters Kluwer 17 kwietnia 2012 roku z prelekcją wystąpiła dr Anna Bugalska, a wydarzeniem towarzyszącym były stoiska promocyjne partnerów i sponsorów, w tym Instytutu Rozwoju Biznesu. Ufundowaliśmy atrakcyjne nagrody dla uczestników konferencji.

Ocena wieloźródłowa

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Anna Bugalska || Jak przeprowadzać ocenę 360 stopni na najwyższym poziomie? 67 proc. firm stosujących ocenę 360 stopni jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z jej stosowania, a 25 proc. organizacji w najbliższym czasie planuje jej wdrożenie. Co sprawia, że ocena 360 stopni jest tak dobrze postrzegana?

Jak zrobić żabę na szkoleniach? Efekt WOW w działaniach rozwojowych firm

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Beatricze Andrzejewska || Zagadką dla wielu trenerów i metodyków (a często dla samych klientów) pozostaje, jak rozumieć „efekt WOW”. Czy jest to efekt zastosowania określonych tricków szkoleniowych i trenerskich? Czy istnieje jakiś zestaw takich tricków, których zastosowanie gwarantuje sukces? Czy jest to jednak proces bardzie skomplikowany – a „efekt WOW” jest sumą określonych, celowych, dobrze sprecyzowanych działań metodycznych?

Relacja filmowa z X Spotkania Eksperckiego

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka

X Spotkanie Eksperckie  ||  Dotyczyło raportu przygotowanego przez Instytut Rozwoju Biznesu i Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem na temat systemu ocen pracowniczych metodą 360 stopni.

Wspólny cel. Testy psychologiczne w perspektywie naukowców i praktyków

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Diana Malinowska, Katarzyna Sobieraj (Palczak) || Jakie są potrzeby biznesu związane z wykorzystywaniem testów? Jakie możliwości w zakresie opracowywania testów mają naukowcy? W jakim kierunku powinni podążać wydawcy testów. To tylko kilka z wielu pytań, na które padła odpowiedź podczas konferencji „Testy w biznesie. Standardy a praktyka”, organizowanej wspólnie przez Instytut Rozwoju Biznesu, Pracownię Testów Psychologicznych oraz Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Psychologiczny pomiar. Testy w biznesie - skuteczna metoda selekcji czy marketingowa propaganda?

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Urszula Brzezińska || Działy HR podczas rekrutacji i alokacji pracowników, planowania ścieżek kariery, awansowania czy działań rozwojowych muszą korzystać z odpowiednich narzędzi, aby ich decyzje personalne były trafne. Czy możliwy jest rzetelny pomiar kompetencji pracowników przy zastosowaniu narzędzi psychologicznych? Jaka jest perspektywa naukowców tworzących testy, a jaka praktyków wykorzystujących je w codziennej pracy?

Relacja filmowa z Konferencji „Testy w biznesie. Standardy a praktyka” 11 marca 2011, Centrum Konferencyjne Instytutu w Serocku

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka

Konferencja  ||  „Testy w biznesie. Standardy a praktyka”  – to temat główny spotkania, które było poświęcone prezentacji raportu przygotowanego przez Instytut Rozwoju Biznesu, Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem i Pracownię Testów Psychologicznych.

Trafnie dobrany test to wymierny zysk dla firmy, czyli o psychologii w służbie biznesu

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Aleksandra Jaworowska, Urszula Brzezińska || Rozmowa rekrutacyjna i wszelkiego rodzaju procesy outsourcingowe to jednak też sytuacje, które niosą ze sobą duży potencjał stresogenny i dlatego tak ważne jest, aby organizacja zadbała o swój wizerunek, stwarzając pracownikowi jak najbardziej komfortowe warunki uczestnictwa w takich procedurach. Oznacza to, że należy nie tylko odpowiednio przygotować pomieszczenie i zadbać o właściwy przebieg spotkania, trzeba także zaprosić specjalistów posiadających potrzebne kwalifikacje oraz wybrać narzędzia, które dostarczą nam odpowiedzi na pytania ważne ze względu na zatrudnienie lub zwolnienie danej osoby lub awansu pracowniczego.