Seminarium IBD 22 października 2015

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD || Ósme Seminarium IBD z cyklu „Polska transformacja a nowe wyzwania” było poświęcone problematyce energetycznej kraju. Wykład wprowadzający wygłosił Rafał Zasuń, ekspert ds. energetyki, współtwórca portalu „Wysokie napięcie.pl”.

Polscy menedżerowie na globalnym i krajowym rynku pracy

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

prof. Jan Nowak || W najnowszym numerze „Contact Online”, wydawanym przez British Polish Chamber of Commerce, została opublikowana rozmowa z prof. Janem Nowakiem na temat przygotowania polskich menedżerów do zajmowania najwyższych stanowisk zarządczych zarówno w krajowych firmach, jak i międzynarodowych, w tym w ich polskich oddziałach.

Seminarium IBD 28 maja 2015

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD || W cyklu Seminarium IBD „Polska transformacja a nowe wyzwania” 28 maja br. w ośrodku szkoleniowym „Sienna Training Centre” w Warszawie odbyła się dyskusja o prowzrostowej polityce fiskalnej i pieniężnej. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Andrzej Sopoćko.

Rola edukacji MBA w rozwoju kadry menedżerskiej

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

prof. Jan Nowak || Ważnym aspektem studiów MBA jest stymulowanie refleksyjnego myślenia studentów – zdolności krytycznej oceny własnych poglądów, decyzji, działań, postaw, zachowań, mocnych stron i słabości. To refleksyjne myślenie pozwala integrować teorię z praktyką zarządzania i ułatwia samopoznanie się.

Seminarium IBD 23 kwietnia 2015

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD || Kwietniowe seminarium było kontynuacją dyskusji wokół tematu prezentacji dr. Macieja Bukowskiego „Przemysł na peryferiach”. Ta kwestia ma kluczowe znaczenie dla miejsca Polski w globalnej gospodarce w nadchodzących dziesięcioleciach.

Seminarium IBD 19 marca 2015

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD ||  Dyskusja „Polska transformacja a nowe wyzwania” odbyła się 19 marca 2015 roku, a wykład wprowadzający pt. „Przemysł na peryferiach – czyli o trzeciej fali polskiej industrializacji” wygłosił dr Maciej Bukowski.

Seminarium IBD 19 lutego 2015

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD || Temat spotkania „Mielizny demokratycznego kapitalizmu. Dlaczego w Polsce nie powstała i nieprędko powstanie (jeśli w ogóle) 'wielka koalicja’”? Z wykładem wprowadzającym wystąpi dr Jerzy Drygalski. Autor postawił pytania, dlaczego Polska nie podejmuje – wydawałoby się – oczywistych reform i dlaczego jest tak głęboko podzielona.

Seminarium IBD 15 stycznia 2015

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD || Drugie spotkanie z cyklu  „25 lat polskiej transformacji a nowe wyzwania” było poświęcone problemowi zmian demograficznych. Uczestnicy dyskutowali m. in. o tym, czy  Polsce grozi konflikt pokoleniowy?

Seminarium IBD 6 listopada 2014

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD || Pierwsze Seminarium IBD „25 lat polskiej transformacji a nowe wyzwania” było poświęcone identyfikacji globalnych trendów i analizie ich wpływu na kształt reform niezbędnych w Polsce. Z wykładem wystąpił prof. Tomasz Grosse.

Dobrą pozycję trzeba sobie wypracować

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

Włodzimierz K. Buśkiewicz || Każdy menedżer wie, że zwiększanie konkurencyjności firmy to praca, która się nie kończy. Zastój jest najgorszym wrogiem przedsiębiorstwa – ocenia Włodzimierz Buśkiewicz, prezes Instytutu Rozwoju Biznesu w rozmowie z Rafałem Fabisiakiem z „Pulsu Biznesu.