Jak wybrać właściwy system IT w branży spożywczej?

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

Katarzyna Lindner || Na polskim rynku działa obecnie blisko 2560 przedsiębiorstw branży spożywczej, a jedynie 11% z nich zatrudnia ponad 250 osób. To właśnie ta grupa generuje aż 63% przychodów, a cały sektor spożywczy stanowi 18% całej produkcji sprzedanej polskiego przemysłu. Obwarowany jest on rygorystycznymi normami sanitarnymi oraz unijnymi, takimi jak HACCP, GMP oraz GHP.

Czy biznes potrzebuje gier

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Beatricze Andrzejewska, Paweł Utracki || „Wśród menedżerów często pojawia się pytanie 'jeśli mój pracownik zagra w grę na szkoleniu, to czy nauczy się X?’  Wątpliwość budzi często sama formuła aktywności” – czytamy w artykule. „Gra kojarzona jest zwykle z rozrywką, a nie z narzędziem edukacji. Od najmłodszych lat wpajano nam różnicę pomiędzy „uczyć się” a „nauczyć się”. Uczyć się możemy, słuchając wykładu lub czytając podręcznik – dowiemy się, jak inni radzili sobie z podobnymi sytuacjami i jakie są skuteczne metody postępowania.

Rynek kosmetyków w Polsce

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

Katarzyna Lindner || Polskie kosmetyki trafiają do ponad 130 krajów świata m.in. do odległych miejsc, takich jak Trinidad i Tobago, Nowa Zelandia czy Chile. W ciągu ostatnich dziesięciu lat eksport kosmetyków wzrósł pięciokrotnie.

Szkoleniowe gry symulacyjne

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Beatricze Andrzejewska || Zgodnie z psychologią uczenia się oraz podejściem w psychologii zwanym „Experimental learning” i „Action learning”  ludzie najlepiej uczą się poprzez doświadczanie. Doświadczenie rozumiane jest jako metoda prób i błędów podejmowanych w trakcie działania. Doświadczenie dostarcza bodźców do zmiany zachowania. Jest to szczególnie użyteczne w uczeniu osób dorosłych.

Typy przywództwa w małej przedsiębiorczości

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Agata Wiśniewska-Szałek || Kierowanie małym przedsiębiorstwem najczęściej wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek. Jest to sposób na znalezienie swojego miejsca w życiu, zaspokojenie potrzeb, sprostanie własnym ambicjom – droga do osiągnięcia celów i spełnienia marzeń. Zakładając własną firmę mamy szansę stworzyć miejsce pracy nie tylko dla siebie, ale także dla innych.

Przywództwo a kryzys wartości w Polsce po przemianach 1989 roku

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Agata Wiśniewska-Szałek || Nowoczesność ze swoją wiarą w postęp i wzrost gospodarczy przeżywa kryzys. Nasilają się procesy indywidualizacji, które z jednej strony niosą ze sobą niebezpieczeństwo głębokiego rozpadu wartości, norm moralnych i więzi między ludźmi, ale z drugiej dają szansę na wolne, samodzielne oraz odpowiedzialne kształtowanie własnego życia.

Diagnoza rynku szkoleniowego

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

Włodzimierz K. Buśkiewicz || Pieniądze unijne dały polskiemu biznesowi faktycznie kapitalny zastrzyk, jeśli chodzi o inwestycje w kadry  – mówi Włodzimierz K. Buśkiewicz, prezes Instytutu Rozwoju Biznesu w rozmowie z Lidią Zakrzewską, redaktor naczelną miesięcznika „Strategie biznesu”. – Bez tego skala działań w obszarze rozwoju kompetencji nie miałaby miejsca.

CSR nie tylko w dużych firmach

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

Paweł Kozak || Coca-Cola, KGHM, Kompania Piwowarska. Te firmy w pierwszej kolejności przychodzą na myśl, gdy pojawia się pojęcie spółki odpowiedzialnej społecznie (CSR). Wielkie koncerny od dawna bowiem dostrzegają ogromną wartość, jaką niesie za sobą uczestniczenie  w działalności społecznej i wspieranie inicjatyw lokalnych. Nie tylko znane marki są jednak aktywne na tym polu. Coraz więcej przedsiębiorstw z sektora MŚP angażuje się w podobne inicjatywy.

Czy etyczny biznes jest opłacalny?

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Zarządzanie
Etyczny biznes czy etyczna sprzedaż brzmią dla niektórych jak oksymoron. Środowisko biznesowe warunkuje dążenie do przewagi konkurencyjnej i  maksymalizacji zysków, wyznaczanie ambitnych celów i planów sprzedażowych. Choć wartości często pojawiają się w misjach wielu organizacji, to nie...

Dotacje 2011, czyli jak skutecznie pozyskać pieniądze na inwestycje

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

PARP || Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w tym roku zorganizuje 12 konkursów o dotacje ze środków unijnych. Fundusze unijne dla przedsiębiorców na lata 2007 – 2013 są już na wyczerpaniu, a ten rok będzie ostatnim, w którym firmy będą mogły po nie sięgnąć.