International MBA

Program oferowany we współpracy z Buckinghamshire New University. Jest skierowany jest do menedżerów i specjalistów pracujących lub planujących pracować w środowisku międzynarodowym.

Program International MBA trwa 24 miesiące, składa się z 8 modułów, cyklu warsztatów rozwijających kompetencje osobiste i zawodowe oraz pracy dyplomowej. Jest tak zaprojektowany, aby pomóc uczestnikom w sprostaniu wyzwaniom zarządzania w globalnym otoczeniu biznesowym. Studenci otrzymają dyplom MBA wydawany przez IBD Business School oraz oryginalny brytyjski dyplom wydawany przez Buckinghamshire New University.

 

D o  p o b r a n i a: International MBA - broszura

 

Dlaczego warto wybrać International MBA?

Międzynarodowa wiedza i doświadczenie

Program dostarcza mocnej dawki wiedzy i doświadczenia międzynarodowego dzięki swojej zawartości merytorycznej, wielokulturowym grupom studentów, modułowi za granicą i międzynarodowym projektom doradczym. Studenci IBD uczestniczą w życiu uniwersytetu w Buckinghamshire poprzez wspólne projekty akademickie i media społecznościowe.

Rozwój kompetencji i umiejętności miękkich

Rozbudowany cykl rozwoju kompetencji menedżerskich, realizowany w okresie trwania programu (2 lata). Oparty na długoletnim i unikalnym doświadczeniu IBD w rozwoju kompetencji menedżerskich w ramach realizacji programów szkoleniowych i doradczych dla firm.

Brytyjski dyplom Master of Business Administration

Program spełnia standardy jakości szkolnictwa wyższego Wielkiej Brytanii, cenione na całym świecie i uznawane za jedne z najwyższych. Absolwenci otrzymują brytyjski dyplom MBA, wydawany przez Buckinghamshire New University, taki sam, jaki otrzymują uczestnicy tego programu w Anglii.

Innowacyjna organizacja i metodyka studiów

Zajęcia prowadzone w formie weekendowych sesji rezydencyjnych, odbywających się raz na miesiąc. Część procesu dydaktycznego jest realizowana w ramach dynamicznego e-learningu. Minimalny wymóg obecności w kampusie w dni robocze.

28 lat doświadczenia w edukacji menedżerskiej

IBD Business School od 1990 roku jest w czołówce instytucji, kształcących kadry dla biznesu w zakresie edukacji menedżerskiej. Nasza nowa oferta zawiera trzy programy MBA, które odzwierciedlają potrzeby biznesu w zglobalizowanej gospodarce, w coraz większym stopniu opartej na cyfrowych modelach biznesowych. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających przedstawicieli kadr kierowniczych i ambitnych młodych menedżerów, stojących u progu zawodowej kariery.

Zastosowanie cyfrowych modeli biznesowych

Program dostarcza najbardziej aktualnej wiedzy i praktyki zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowych modeli biznesowych. Nowa struktura programu została opracowana w Buckinghamshire New University w 2016 r. i odzwierciedla najnowsze trendy w zastosowaniu technologii cyfrowych w biznesie.

Spotkania informacyjne

Najbliższe spotkanie z kandydatami do programów: IBD MBA, International MBA i Executive MBA odbędzie się 30.08.2017 w Sienna Training Centre, przy ul. Siennej 73 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o rejestrację pod numerem telefonu + 48 22 768 20 22 lub adresem e-mail: spotkanie@ibd.pl. Wspólnie z Państwem wybierzemy optymalną godzinę spotkania. Serdecznie zapraszamy!