O programie

 

Program International MBA jest tak zaprojektowany, aby pomóc uczestnikom w sprostaniu wyzwaniom zarządzania w globalnym otoczeniu biznesowym. Rozwija umiejętności krytycznego i strategicznego myślenia oraz wyposaża uczestników w narzędzia niezbędne do rozwiązywania problemów w świecie, którego części są coraz bardziej wzajemnie ze sobą powiązane. Zarazem program ten stawia na rozwój perspektywy strategicznej oraz zintegrowanego i holistycznego spojrzenia na organizację. Uczestnicy programu mają możliwość studiowania zarządzania na poziomie zachowań indywidualnych, grupowych i organizacyjnych, jak również na poziomie obszarów funkcjonalnych, procesów i strategicznym.

 

Wykładowcami w tym programie są naukowcy i praktycy biznesu posiadający doświadczenie międzynarodowe i prezentują taką perspektywę w zakresie prowadzonych przez siebie przedmiotów. To umożliwia im wyposażenie studentów w umiejętności, które są niezbędne dla prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej.

Studenci naszego programu International MBA mają możliwość nawiązania kontaktów z menedżerami reprezentującymi szeroki wachlarz dziedzin biznesu oraz różnorodne środowiska kulturowe. Korzystają z interaktywnych wykładów, studiów przypadków , symulacji biznesowych, dyskusji oraz rozmaitych form pracy zespołowej.

Cechami szczególnymi tego programu, odróżniającymi go od wielu innych programów MBA w Polsce, jest także możliwość:

  • przygotowania międzynarodowych projektów biznesowych,
  • tworzenia idei nowych przedsięwzięć (start-upów) i przygotowania planów ich realizacji,
  • podjęcia studiów doktoranckich po uzyskaniu dyplomu IMBA.

 

Program pozwala uczestnikom zdobyć doświadczenie w realizacji projektów doradczych dla firm przy aktywnym wsparciu pracowników IBD Business School i Buckinghamshire New University, którzy mają rozległe doświadczenie praktyczne i biznesowe w doradztwie.

 

Oferujemy także możliwość studiowania na innych kampusach w Europie, gdzie program International MBA z Buckinghamshire New University jest realizowany. Ci z kandydatów, którzy wybiorą tę opcję, będzie do rzadka okazja do zdobycia doświadczenia w pracy w środowisku wielokulturowym i nawiązania zarówno zawodowych, jak i osobistych kontaktów, które będą podtrzymywane po skończeniu studiów MBA. Ponieważ firmy w coraz większym stopniu działają w globalnym środowisku biznesowym, możliwość studiowania za granicą znakomicie wzbogaca doświadczenie edukacyjne studentów, dobrze przygotowując ich do wyzwań związanych z przyszłą pracą w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym.

 

Po ukończeniu programu International MBA absolwenci będą mieli nie tylko dobrze rozwinięte umiejętności myślenia strategicznego, zintegrowanego i holistycznego o organizacji, ale także będą rozumieli, jakie umiejętności są wymagane od lidera, który potrafi skutecznie przeprowadzać zmiany w organizacji i rozwijać biznes.