Czy Assessment Center można przeprowadzić zdalnie?

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Ostatnio zwracają się do mnie klienci i konsultanci z pytaniem, czy da się przeprowadzić sesje Assessment Center zdalnie? Odpowiedź jest prosta – tak! Świat zmienia się na naszych oczach i nie jest to nic nowego, tak było i tak będzie, a my musimy wspólnie dostosowywać się do tych zmian. Dotyczy to również najlepszych praktyk HR.

Mówiąc o Assessment i Development Centre musimy tylko pamiętać o kilku ważnych zasadach, które należy przestrzegać podobnie zresztą, jak przy tradycyjnym wykorzystaniu tych metod. Przygotowując i realizując Assessment Center lub Development Center (AC/DC) trzeba przestrzegać międzynarodowe standardy AC/DC, a takie istnieją!

Assessment Center zdalnie – co to oznacza w praktyce?

assessment center zdalnie

Obraz Anrita1705 z Pixabay

Zacznijmy od początku. Komunikację z uczestnikami AC/DC zazwyczaj robimy zdalnie, zwłaszcza w dużych organizacjach, tu nie mamy wyzwania. To co ważne, to dobre przygotowanie metodologii samego badania oraz tzw. kalibracja asesorów do danej metodologii. Wszystko to możemy zrobić zdalnie w ramach spotkań on-line.

Assessment Center i Development Center są z definicji metodami opartymi na obserwacji behawioralnej. Oznacza to, że korzystając z narzędzi zdalnych należy pamiętać, że minimum jedna z zastosowanych metod musi pozwalać na obserwację konkretnych zachowań osoby badanej. Symulacje mogę być indywidualne lub grupowe. Te pierwsze łatwiej jest zastosować w formule zdalnej jak prezentacja czy rozmowa z pracownikiem lub klientem.

Możemy zdalnie przeprowadzić również ćwiczenie grupowe, np. dyskusję na forum. Tu jednak musimy mieć pewność, że wszystkie osoby są na równi „oswojone” z kontaktem zdalnym. Chodzi o to, żeby wszyscy uczestnicy symulacji grupowej mieli możliwie równe szanse wypowiedzi i naturalnej, w takich sytuacjach, autoprezentacji. Jeśli część uczestników nie ma takich doświadczeń, trzeba być ostrożnym w stosowaniu symulacji grupowych.

Jeśli zatem mamy już symulacje behawioralne, to warto pomyśleć z jakimi innymi metodami możemy krzyżować obserwacje. I tu pojawiają się inne narzędzia AC/DC, które doskonale nadają się do wykorzystania w formule zdalnej: testy psychologiczne (np. analityczne i osobowościowe), testy kompetencyjne, wywiad kompetencyjny, czy in-basket. Jednym z ważnych kryteriów AC/DC jest krzyżowanie wyników wielu metod. To również jest możliwe przy zdalnym kontakcie z osobami przez nas badanymi.

Moje doświadczenie pokazuje, że zdalnie przeprowadzony wywiad kompetencyjny może być równie wartościowy, co ten zrealizowany w tradycyjny sposób. Bywa czasem, że ta forma kontaktu wymaga jeszcze więcej koncentracji na treści jak na formie. Wiedzą o tym np. coachowie pracujący w formule zdalnej. Ostatnio realizowałem serię procesów coachingowych wyłącznie przez telefon i miałem poczucie wyjątkowej jakości tych procesów. Cochee też to potwierdzali.

O czym w szczególności należy pamiętać przy przeprowadzaniu assessment center zdalnie?

Pamiętajmy, że każda kompetencja musi być badana minimum dwiema metodami. Wystarczy zatem skrzyżować obserwacje z treścią wywiadu kompetencyjnego czy wynikiem testu.

Kolejnym ważnym kryterium Assessment i Development Centre jest fakt, że obserwacje muszą być czynione przez dwóch asesorów. Jest to warunek konieczny, żebyśmy mogli coś nazwać Assessment Center lub Development Center. Ten warunek również możemy zrealizować zdalnie.

I jeszcze jedna ważna kwestia. Jeśli mówimy o zdalnym AC/DC, to warto wskazać także na doświadczenie asesorów. W przypadku ćwiczeń symulacyjnych możemy mieć ograniczone pole percepcji, co jest związane z kontaktem zdalnym. To wymaga szczególnej uważności i doświadczenia ze strony osób oceniających.

Pamiętajmy, że aby być asesorem,  trzeba mieć do tego stosowne przygotowanie i doświadczenie. Każda osoba chcąca pracować w tej roli zawodowej musi odbyć stosowny program certyfikujący i szlifować swój warsztat pod okiem bardziej doświadczonych konsultantów.

Będę bardzo ciekaw Państwa doświadczeń w realizacji zdalnych sesji AC/DC, tradycyjnie też potwierdzam swoją gotowość do konsultacji i wsparcia.

Włodzimierz Buśkiewicz

Senior konsultant i wykładowca w programie certyfikującym asesorów CAADC

Prezes IBD Business School oraz Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem

 

Polecamy:

Szkolenie: Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC)

Doradztwo: Assessment Centre i Development Centre

[ssba]