Wyznaczanie celów rozwojowych krok po kroku

Kategorie: Artykuły, Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Agnieszka Ausfeld || Niezwykle istotną kwestią w procesach coachingowych jest doprecyzowanie celu, nad którym będą pracować klienci. Ustalenie tematu i celu (zarówno procesu coachingowego, jak również długoterminowego) zgodnie ze sztuką coachingu z pewnością przyniesie zamierzone rezultaty.

Miejsce HR w firmie. Audycja w TOK FM

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Anna Bugalska|| O tym, gdzie jest miejsce HR w firmie,  w audycji „Strefa Szefa” Radia TOK FM 22 maja rozmawiali dr Anna Bugalska, prof. Andrzej Blikle, dr Barbara Sypniewska i Adrianna Połczyńska.

Coaching jako jedno z narzędzi zarządzania współczesnego menedżera

Kategorie: Artykuły, Coaching

Agnieszka Ausfeld || Celem skutecznego realizowania działań w organizacji kadra zarządzająca wypracowuje pewien standard zarządzania, który powinien zakładać, że założone cele danego obszaru organizacji zostaną osiągnięte. Nie jest zaskoczeniem, że często bywa tak, iż pomimo starań zespołu i nacisku ze strony menedżera, plany nie zostają zrealizowane.

Trudni negocjatorzy. Jak przełamać impas w negocjacjach?

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Zespół ekspertów IBD || Problem „trudnego negocjatora” może wynikać z rzeczywistego zachowania strony rokowań, jej naturalnych tendencji. Może być jednak też i tak, że wystąpi on jako rezultat symulacji strony, jako próba manipulowania. Klasyfikację trudnych negocjatorów, ich charakterystykę i rekomendowany sposób postępowania z nimi prezentuje poniższa tabela.

Prezentacja na medal

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

Katarzyna Ładniak-Grońska, Piotr Pysiak || Prezentacja sprzedażowa może być rozumiana jako narzędzie, którego używa handlowiec podczas rozmowy, jak i w szerszym rozumieniu – jako pewien zestaw kroków sprzedaży i sposób prowadzenia rozmowy handlowej. W artykule zostanie dokonana próba ujęcia tematu łącząca te dwie perspektywy.

Negocjacje w biznesie. Definicja, rodzaje, strategie, zasady, etapy

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Zarządzanie

Zespół ekspertów IBD || Negocjacje w biznesie są sekwencją wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów, przy czym muszą one posiadać świadomość częściowej wspólnoty interesów. Sytuacje, w której korzyść jest uzyskiwana wyłącznie przez jedną stronę, można nazwać quasi-negocjacjami, manipulacjami lub perswazją mającą na celu wymuszenie.

Seminarium IBD 10 marca 2016

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD || Z wykładem wprowadzającym do tematu dyskusji „Między integracją a dezintegracją: kryzys, który uzdrawia, czy walka o przetrwanie UE?” wystąpił dr Bartłomiej E. Nowak. Unia Europejska boryka się z kryzysem systemu Schengen, potencjalnym Brexitem, Grexitem i konfliktami w swoim wschodnim i południowym sąsiedztwie.

Seminarium IBD 27 listopada 2015

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD || Podczas seminarium z cyklu „Polska transformacja a nowe wyzwania”, które odbyło się 27 listopada 2015 roku, uczestnicy dyskutowali m.in. o rozwoju gospodarczym, uprzemysłowieniu i skoku cywilizacyjnym Polski w XIX, reformach agrarnych, odmiennych ścieżkach rozwoju Królestwa Polskiego i Rosji.

Kobieta z męskim sercem. Lektura dla każdego

Kategorie: Artykuły, Coaching

Nasze rekomendacje || Polecamy książkę „Kobieta z męskim sercem” dla tych, którzy muszą nauczyć się stawiać opór silniejszemu przeciwnikowi i uwierzyć, że to jest możliwe, ale także dla tych, którzy w swoich firmach i organizacjach odpowiadają za projekty w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmującej m.in. zapewnienie równych szans wszystkim pracownikom, bez względu na  stopień niepełnosprawności

MBA szansą dla kobiet

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

Aneta Jóźwiak || Z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że w 2015 roku kobiety zarabiały o 33 proc. mniej niż mężczyźni. Obecną sytuację w kadrach zmienić może odpowiednia edukacja, która umożliwia pokonanie wielu barier w drodze do sukcesu. W jaki sposób kurs MBA może wzmocnić pozycję kobiet w biznesie?